พระอาการล่าสุด เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา

เรื่องน่ารู้ นาฬิกาทรงโปรดเจ้าฟ้าภาฯ หลังประชวรด้วยพระหทัย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถูกนำพระองค์เข้าประทับเพื่อรับการรักษาหลังทรงล้มและหมดพระสติ ขณะทรงวิ่งและฝึกสุนัขที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระอาการโดยรวมขณะนี้ยังคงที่ แต่ยังเป็นที่น่าวิตก ขณะนี้ประทับอยู่ในห้องหลอดเลือดและหัวใจ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

VDO พระอาการล่าสุด เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา

VDOเรื่องน่ารู้ นาฬิกาทรงโปรดเจ้าฟ้าภาฯ หลังประชวรด้วยพระหทัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *