ด่วนสุดจะกลั้นน้ำตาในหลวง มันสะเทือนหัวอกพ่อ อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นวันนี้หล่ะ !

ด่วนสุดจะกลั้นน้ำตาในหลวง มันสะเทือนหัวอกพ่อ อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นวันนี้หล่ะ !

ด่วนสุดจะกลั้นน้ำตาในหลวง มันสะเทือนหัวอกพ่อ อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นวันนี้หล่ะ !

ด่วนสุดจะกลั้นน้ำตาในหลวง มันสะเทือนหัวอกพ่อ อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นวันนี้หล่ะ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *